DEL 2 AF SKURK 2011 NOTAT FRA BRUNCH

Punkt 50. Jubilæer.
Så gik man ellers i gang med at tælle fingre. Og det blev til en del jubilarer, inden det store men tøvende clou – vi venter lige og tager individerne; Stine 15 år ,Kvickly 50 år, Thomas 20 år i streg, Anne Mette 5 år, Jan 15 år, Jeremy20 år, og så den vi lige havde glemt i fælles flok;
SKURK 15 år.
Juntaen har ansvaret for festligholdelse og jubilarerne klarer sig selv herunder. Men morgenbollefest blev nævnt som en mulig variant, eller var det fest med morgenbrød og hornmusik!
Punkt 42. Fuldmagter.
Ja, der var to, og de blev faktisk brugt tidligere.
Punkt 41. Hvornår vil folk hjem og er Motel Eriksvej åbent mellem søndag og mandag?
Folk vil gerne hjem (også fra dette lange møde, med tilsvarende lange referat). Og Kristian og Anne Mette vil gerne låne et gulv i Motellet. Så det er noteret.
Punkt 42. Betaling for brunch
60 per snude. Klar det med Jacob Juul om du ikke har betalt.
Punkt 38. Godkendelse af dagsorden.
Der er over 30 punkter, så den er fin fin!
Punkt 43. Merchandise.
Jacob Juul laver stickers, og han og Thomas dyrker en supersticker til Til salg skiltet, og måske et par ekstra til lidt anden spas!
Punkt 45. Juntaens årsberetning.
Da ingen rigtig ved hvem Juntaen er, dette for fortsat at kunne være en frygt faktor, er årsberetningen svær at få fat i. Men det kunne da siges at der havde været 1 møde, og intet blev diskuteret før kl. 22. der har med SKURK at gøre!
Punkt 53. Eventuelt, diverse, måske, følere, efter mødet, udenfor referatet?
Det giver sig selv, at med dette noget omstændelige referat, er punktet faktisk overflødigt. Der var ikke rigtig noget, så i stedet blev en Magnolie besigtiget og ejeren beroliget. Træet er fortsat sikkert og kan godt klare at få hakket en hovedgren eller to af. Det er ikke ved at gå til i mug! Et sundt og flot træ.
Hermed slutter referatet, og da Stine er på arbejde er der ingen korrektur. Men måske det er OK bare at få det ud. Rettelser tager vi til næste år. Og så en føler fra bagkataloget, men stadig eviggyldig:
Referenten vil gerne her tidligt i referatet gøre opmærksom på, at det jeg ikke hørte, refererer jeg ikke, og i tilgift hertil; det jeg ikke kunne høre refererer jeg som jeg vil.
Trspmnstr / 01.06.2011

Kommentarer

Bemærk at referatet er så langt at det måtte deles i to. Dette er del 2 du læser.

Populære indlæg